Instructor

Katoh Takahiro 加藤隆寛
Aikikai Aikido 4th dan
Started Aikido at Aikido Kotokukai under Nakano Shuichi sensei in 2002. Moved to New York, trained under Yamada Yoshimitsu shihan. Back to Tokyo, studied under Tada Hiroshi shihan and Tsuboi Tateki shihan at Waseda University Aikidokai. After graduation, return to Kotokukai and practiced at some dojos. September 2020, started Aikido Katoh Dojo as a chief instructor.

  • Shotokanryu Karatedo 4th dan (JKF official 4th dan, All Japan Karatedo Shotokan (AJKS) 5th dan, JSPO Coach 1, instructor at Shotokanryu Kenshinkai Yukijyuku at Meguro, Tokyo)
  • Kendo, Judo and Iaido (Mugairyu) Shodan